Llegenda

FAMÍLIA
pi arbre
Conífera Arbre
arbusto palmera
Arbust Palmera
USOS
a Roccalla b Solitari
 Rocalla  Ex. Solitari
c Grups de plantes d alineacio2
Grup Alineació
e sombra f flor
Sombra Flor
g Linea Garden h Tanca
Garden Tanca
i Topiary n Arbre de nadal
Topiary Arbre NADAL
PRESENTACIÓ  
arrel ne cepello ne
 Arrel nua   Cepelló
container terracota
Container Terracota

Quercus ILEX

 

    Quercus Fagaceae ILEX (Alzina-Enzina)
 ilex5  b Solitari c Grups de plantes d alineacio2 e sombra g Linea Garden h Tanca

arbre           container

Arbre típic del mediterrani, de fulla perenne d'un verd intens, la copa sol ser arrodonida i densa. Un arbre de creixement molt lent però extremadament resistent, s'han trobat exemplars de més de 1000 anys. Accepta molt be la poda i fins es poden utilitzar com a arbusts per formar tanques. Nosaltres ens aprofitem d'aquest fet per presenta-les de forma cònica. 

Árbol típico del mediterráneo, de hoja perenne de un verde intenso, la copa suele ser redondeada y densa. Un árbol de crecimiento muy lento pero extremadamente resistente, se han encontrado ejemplares de más de 1000 años. Acepta muy bien la poda y hasta se pueden utilizar como arbustos para formar setos. Nosotros nos aprovechamos de este hecho para presentarlos en forma cónica.

 Arbre typique de la région méditerranéenne, des feuilles persistantes d'un vert intense, la cime seule présente une forme arrondie et dense. Un arbre de croissance très lente mais très résistant, on rencontre des exemplaires depuis plus de 1000 ans. Accepte très bien la taille jusqu'au point d'être utilisé comme arbuste de haie durant ses premières années. Nous profitons de cette caractéristique pour former des exemplaires de forme conique.

Origen/Origen/Origine: Mediterrani

Altura/Altura/Hauteur max.: 20-25 mts.

Llavor/Semilla/Semence

  

  ilex1   ilex2  ilex3  ilex4

 

PRODUCTES DESTACATS

Llegenda

FAMÍLIA
pi arbre
Conífera Arbre
arbusto palmera
Arbust Palmera
USOS
a Roccalla b Solitari
 Rocalla  Ex. Solitari
c Grups de plantes d alineacio2
Grup Alineació
e sombra f flor
Sombra Flor
g Linea Garden h Tanca
Garden Tanca
i Topiary n Arbre de nadal
Topiary Arbre NADAL
PRESENTACIÓ  
arrel ne cepello ne
 Arrel nua   Cepelló
container terracota
Container Terracota
JoomSpirit